Home » Jumbo Internet Exchange » Bảng giá JumboIX Peru

Bảng giá JumboIX Peru

Với nền tảng JumboIX của IPTP, bạn có thể lựa chọn trao đổi lưu lượng địa phương (Peru) hoặc toàn cầu

CỔNG CHUYÊN DỤNG

Trao đổi và cải thiện lưu lượng truy cập địa phương

1G JumboIX
Truy cập 1/10G

Cài đặt miễn phí
US$500/month

Bắt đầu 12 tháng dùng thử miễn phí

2.5G JumboIX
Truy cập 10G

US$750/ phí cài đặt
US$750/tháng

Bắt đầu 6 tháng dùng thử miễn phí

10G JumboIX
Truy cập 10G

US$1000/ phí cài đặt
US$1000/tháng

Bắt đầu 3 tháng dùng thử miễn phí

40G JumboIX
Truy cập 40G

US$2000/ phí cài đặt
US$2000/tháng

Bắt đầu 3 tháng dùng thử miễn phí

100G JumboIX
Truy cập 100G

US$4000/ phí cài đặt
US$4000/tháng

Bắt đầu 3 tháng dùng thử miễn phí

Chú ý: Phiên bản dùng thử miễn phí chỉ áp dụng với thành viên mới!

“MIXED PORTS” với IP TRANSIT

Với Cổng IP Transit – Trao đổi lưu lượng toàn cầu

1G JumboIX
Truy cập trên một phần 10G

Cài đặt miễn phí
Thuê bao miễn phí

Dùng thử miễn phí ngay!

2.5G JumboIX
Truy cập trên một phần 10G

Cài đặt miễn phí
US$500/tháng

Bắt đầu 4-tháng dùng thử miễn phí

1G JumboIX
Truy cập trên toàn bộ 10G

Cài đặt miễn phí
US$100/tháng!

Nhận ưu đãi độc quyền ngay!

Chú ý: Phiên bản dùng thử miễn phí chỉ áp dụng với thành viên mới!