Kho lưu trữ

Tại sao sử dụng dịch vụ Kho lưu trữ của IPTP?

Nổi bật giữa các giải pháp kho hàng là dịch vụ Kho lưu trữ của IPTP. Dịch vụ này tập trung vào nhu cầu thiết lập Trung tâm dữ liệu và lắp ráp các dự án CNTT. Nhờ sự hiểu biết thấu đáo của chúng tôi trong ngành CNTT, chúng tôi có thể thích ứng với các yêu cầu cụ thể, cũng như đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm của bạn, để bạn có thể thành công hoàn thành các dự án của mình.

Chúng tôi cung cấp:

  • Hệ thống giám sát.
  • Hệ thống theo dõi, lưu trữ và ERP thông minh được xây dựng nội bộ.
  • Hỗ trợ nhanh chóng với Logistic / Hỗ trợ từ xa (Remote hands).
  • Thông tin chi tiết về đặc điểm của bất kỳ thiết bị CNTT nào.
  • Tính toán thuế quan phù hợp với các quy định địa phương và toàn cầu.

Vị trí kho:

  • Hồng Kông (Trung Quốc)
  • Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)
  • Amsterdam (Hà Lan)
  • Lima (Peru)

Kho lưu trữ
cho dự án CNTT
Chúng tôi có hiểu biết sâu sắc
trong việc sắp xếp, đóng gói các lô hàng tùy
theo giai đoạn của dự án theo yêu cầu.

Tất cả các kho hàng hiện tại của IPTP trải rộng trên toàn thế giới và cùng địa điểm với các văn phòng hành chính và PoP của chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu của bạn với mức độ hài lòng cao nhất. Chúng tôi đã trau dồi hiểu biết trong việc sắp xếp và đóng gói các lô hàng, tùy thuộc vào giai đoạn quy trình của dự án theo yêu cầu.
Hãy để IPTP giúp bạn lên kế hoạch lưu trữ, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để điền vào biểu mẫu yêu cầu: